Agenda

5 jan: Overleg Jubileumcommissie en Bibliotheek Hengelo (Zoom)

5 jan: Werkgroep Ruimtelijke Ordening (Zoom)

12 jan: Werkgroep Milieu (Zoom)

14 jan: Thema-avond 50 jaar Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. : reflectie en vooruitblik (Zoom) (wordt uitgesteld)

25 jan: Jubileumcommissie (Zoom)

28 jan: Thema-avond Solarpark Bronkhorst, Erik Mol (Zoom)

nog te bepalen: Werkgroep Natuur (Zoom)

nog te bepalen: Gesprek met wethouder Kotteman, gemeente Borne

eind januari: Nieuwsbrief nummer 2

 

4 jan: Werkgroepbreed Overleg en Opening Jubileumjaar 2021 (Zoom)

22 feb: Jubileumcommissie (zoom)

18 februari: Thema-avond Textielrecycling Tich Vanduren Kledingrecyclingbedrijf Frankenhuis te Haaksbergen

nog te bepalen: Vergadering Dagelijks Bestuur

nog te bepalen: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

eind februari: Nieuwsbrief nummer 3

 

1 mrt: Bestuursvergadering Jaarvergadering

nog te bepalen Thema-avond 50 jaar Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. : reflectie en vooruitblik (Zoom)

nog te bepalen Thema-avond Bronscheiding of nascheiding PMD

nog te bepalen: Groene Tafel

17 mrt: Landelijke Boomplantdag

20 mrt: Nederland Schoon Landelijke Opschoondag

22 mrt: Jubileumcommissie

27 mrt: Earth Hour, uitgesteld Nacht van de Nacht programma

nog te bepalen: Werkgroep Milieu

nog te bepalen: Werkgroep Natuur

eind maart: Nieuwsbrief nummer 4

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.